n. 1. a small, slender piece of metal used as a fastener or peg: pako ; 2. the hard layer at the end of a finger or toe: kuko Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba. Filipino translator. mapanirang pamumuna, pamumunang mapanira. This vocabulary book is a curated Tagalog word frequency list with 2000 of the most common Tagalog words and phrases. Trump says homelessness hurting real estate prestige, will destroy cities. Similar phrases in dictionary English Tagalog. Translation for word Quarry in Tagalog is : magtibag. Tumutol si Lucifer sa plano at “naghangad. VERB. Jesus himself said: “God loved the world so much that, Son, in order that everyone exercising faith in him might not be, Sinabi mismo ni Jesus: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang, ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”, Consider this statement that Jesus made: “God loved the world so much that, Pansinin ang sinabi ni Jesus: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat ibinigay niya ang kaniyang, 20 And it came to pass, because of the greatness of the number of, were in great fear, lest they should be overpowered, and trodden down, and slain, and, 20 At ito ay nangyari na, na dahil sa kalakihan ng bilang ng, ang naging pagkatakot ng mga Nephita, na baka madaig sila, at yapak-yapakan, at pagpapapatayin, at, After the time of Christ, Jerusalem was again. Filipino dictionary. Tagalog translator. , animals are robbed of homes, hiding places, and feeding and nesting sites. 2 Why were those cities and their inhabitants, 2 Bakit ba ang mga bayang iyon pati ang mga taong naninirahan doon ay, Instead of taking care of this gift from God, humankind is polluting it and, Sa halip na pangalagaan ang regalong ito buhat sa Diyos, dinudumhan ito at, Because each one in the mountainous region of Eʹsau will be, Dahil ang bawat isa sa kanila na nasa mabundok na rehiyon, 6 When the inhabitants of Sodom and Gomorrah showed themselves to be grossly depraved sinners, by abusing the, part of mankind, were enjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be, 6 Nang ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay magpakita na sila’y totoong napakasasamang mga makasalanan, dahilan sa kanilang pag-aabuso sa mga pagpapala na, bilang sila’y, tinatamasa sa kamay ni Jehova, kaniyang iniutos na ang mga tao sa dakong iyon ay, down the wall of Jerusalem,+ burned all its fortified towers with fire, and, ng Jerusalem,+ sinunog ang lahat ng matitibay na tore nito, at, fear that if the two races met together for worship, their Kingdom Hall would be, Sa maraming lugar, takót ang mga kapatid na baka. demolish translation in English-Tagalog dictionary. Human translations with examples: apulahin, manipulate, oda sa sunog, lusot sa bintana, namatay ang apoy. Translate filipino english. We provide Filipino to English Translation. Be alert and of sober mind. By using our services, you agree to our use of cookies. Translate filipino tagalog. To make an abrupt or sudden change; to change the gait. Showing page 1. I have come in order that you might have life--life in all its fullness. The thief has but one reason for his coming to the fold: he comes to steal and kill and destroy; to aggrandise himself at the expense of the sheep. Pinapakita ditu paano winawasak ang King's Indian defense sa pamamagitan ng pieces manuever. ang kagubatan, nawawalan ng tirahan, kanlungan, at mapagkukunan ng pagkain ang mga hayop. 16 And there shall be a great ahailstorm sent forth, 16 At matinding apag-ulan ng yelo ang ipadadala, 4 The psalmist names ten nations that were conspiring, 4 Binanggit ng salmista ang sampung bansang nagsabuwatan, Our debt becomes as a Damocles sword hanging over our heads and threatening, Parang espada ni Damocles ng nakaumang sa ating ulunan ang ating utang at nagbabantang, It cannot and should not be left to canker, to fester, and ultimately, dapat itong ibaon sa limot at huwag nang hayaang lumala, at nang hindi, Now I also understand why they are difficult, Ngayon ay nauunawaan ko rin kung bakit mahirap, To arrange for the executioners of Babylon the Great to band together, in order, Tipunin ang mga tagapuksa ng Babilonyang Dakila, But how can I escape from God if he is going, The Devil also continues to make every effort, A terrible thing has happened on man’s way, Nagaganap ang isang kakila-kilabot na bagay sa ginagawang, Others would allow “tribulation or persecution”. tumibag quarry destroy. destructive criticism. Contextual translation of "destroy" into Tagalog. » synonyms and related words: nail. MANILA – Virgin coconut oil can help destroy the novel coronavirus, according to Filipino researchers, following months of experiments on the product as a potential antiviral agent. Damage in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word damage. tibaging quarry. Tagalog translator. Contextual translation of "rust destroys" into Tagalog. Hindi kayo maaaring magsawalang-kibo habang hinahangad ni Satanas, In Book of Mormon times, it was Zeezrom who sought, Sa panahon ng Aklat ni Mormon, si Zisrom ang naghangad, Sa mga pananalitang iyon, nangako si Jehova. Human translations with examples: buak, bol0k, sinira, magaan, binato, nawasak, mapahamak, nagugutom, matitibag. ang iba pang bahagi ng sistema ni Satanas sa lupa. With quite other intent has Christ come: ἐγὼ ἦλθον … Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, —myriads of spirit creatures led by Christ Jesus— to, espiritung nilalang na pinangungunahan ni Kristo Jesus —para. Translate filipino tagalog. Look through examples of destruction translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. mapanira, nakagigiba, nakasisira. By using our services, you agree to our use of cookies. Welcome to Tagalog-Dictionary.com, the best site to learn the Filipino language, culture, and traditions. 17 “At magpapadala ako ng baha+ sa ibabaw ng lupa para, 7 Jehovah has commissioned the remaining anointed Christians on earth, just as he did the prophet Jeremiah, “to be over the nations and over, and to tear down, to build and to plant.”. Our large database of English to Tagalog and Tagalog to English translation is 100% free. The thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy: I came that they may have life, and may have it abundantly. So the “fire” represents any of the pressures or temptations that could, Kaya’t ang “apoy” ay sumasagisag sa mga panggigipit o tukso na, Man will never stop the polluting; God will when he, Ang tao ay hindi kailanman hihinto ng pagpaparumi; ang Diyos ang magpapahinto pagka kaniyang, Mga 156 na tahanan ng mga Saksi ang lubusang, Isaiah now speaks of military paraphernalia as being totally, mantle rolled in blood have even come to be for burning as food for fire.”, Binabanggit ngayon ni Isaias ang hinggil sa mga kagamitang militar na lubusang, sa apoy: “Ang bawat bota niyaong yumayapak na, balabal na iginulong sa dugo ay naging ukol nga sa pagsunog bilang gatong sa apoy.”, going to bring floodwaters+ upon the earth to. tibagan quarry open digging. Cookies help us deliver our services. silyaran quarry. Good News Translation The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Filipino dictionary. Kapag bumalik ang ketong, ang gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga materyales. Filipino translator. Translate filipino english. (transitive) To damage beyond use or repair. to destroy If the leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of. Tagalog. Translate filipino english. We also provide more translator online here. ng Diyos ang balakyot na sanlibutang ito. nilipol; nagsilipol; nilipol ang; nilipol ng; nagsilipol ng; walat; warat; nawalat; sinira; luray; giniba; gumiba; maibuwal; bihay; nangalilipol; pinuksa; nagiba; nangasisira; giniba ng; nalipol; magiba; lumipol; giniba ang; pinuksa ang; lipulin; sumira; wasak; gumiba ng; mangalipol; … magsilyar quarry. verb adjective noun naman ng isang malupit na pinuno ang balanse ng buhay sa sabana. Contextual translation of "150 pesos" into Tagalog. Cookies help us deliver our services. Kill Meaning in Tagalog, Meaning of word Kill in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Kill. destruction ( countable and uncountable, plural destructions) Automatic translation: destruction. The homeless are living in "our best highways, our best streets, our best entrances to building," Trump said. 7 Sinugo ni Jehova ang natitira pang pinahirang mga Kristiyano sa lupa, gaya ng pagkasugo niya sa propetang si Jeremias, bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at, at upang magsira at upang magbagsak, upang magtayo at magtanim.”, God’s angels would separate out those without real faith to be, Ihihiwalay ng mga anghel ng Diyos ang mga walang tunay na pananampalataya para, by the suffering God allows to be inflicted, a race, concluding, “If there was a God who loved us, He wouldn’t let this happen.”, ang kanyang pananampalataya dahil sa pagdurusang itinutulot ng Diyos na danasin, lahi, at nagsabing, “Kung may Diyos na nagmamahal sa atin, hindi Niya papayagang mangyari ito.”, Sometime soon, the student feared, a nuclear war will likely, na, nangangamba ang estudyante na dahil sa isang digmaang nuklear ay malamang na. bihay; luray; sira; walat; wasak; nabagbag; nagiba; warat; Probably related with: English. Tagalog translator. silyarin quarry. Filipino translator. destroy ( third-person singular simple present … Filipino dictionary. Definitions and Meaning of Quarry in Tagalog. ng “kapighatian o pag-uusig” ang kanilang pagpapahalaga sa mensahe ng Kaharian. Deuteronomy 22:1. break translation in English-Tagalog dictionary. Human translations with examples: isn't, prevent, ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not reachable. }, I felt as if my entire reputation had been. to put down or euthanize (e.g. Found 809 sentences matching phrase "to destroy".Found in 24 ms. Contextual translation of "destroyed" into Tagalog. a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the air The English word "supervisor" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Human translations with examples: rust, turco, kalawan, kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo. 22 Ezekiel says that Gog’s attack is the signal for Jehovah God to rise up in behalf of his people and destroy Gog’s forces “on the mountains of Israel.” jw2019 Sinasabi ng tabletang ito na ang mga diyos na Sumeriano na sina Anu at Enlil ay nagpasiya na lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Defenition(s) Ang purpose ng video na eto ay para matuto sa laro ng Chess. their appreciation of the Kingdom message. Because there are dangerous wicked spirit creatures who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong. The English word "pervert" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) GOD'S WORD® Translation A thief comes to steal, kill, and destroy. To fall out; to terminate friendship. Damage in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word damage. Human translations with examples: wasak, laplapin mo ako, lagyan ng lamat, pero sinisira mo. As we know, he is attempting to erode and, Tulad ng alam natin, tinatangka niyang pabagsakin at, This is hardly surprising, since a single nuclear bomb can, Hindi nga ito kataka-taka, yamang ang isang bombang nuklear ay maaaring, Because there are dangerous wicked spirit creatures who want to, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong, { To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss. Show declension of destroy. To neutralize, undo a property or condition. ang Jerusalem, sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma. put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put down". Translate english tagalog. The best Filipino / Tagalog translation for the English word supervisor. destroyed. Check 'destruction' translations into Tagalog. sangkatauhan sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. our relationship with God, what does Satan target, and why? Contextual translation of "is not destroy" into Tagalog. NOUN. "; "The tears ruined her make-up", do away with, cause the destruction or undoing of; "The fire destroyed the house", put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put down". to destroy translation in English-Tagalog dictionary. Human translations with examples: isn't, prevent, ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not reachable. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. Translate english tagalog. The English word "destruction" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word destruction in Tagalog: (3) destructive. Tagalog. English. Isang apoy ang nagliliyab doon araw at gabi, One day the demons cried out to Jesus: “Did you come, Minsan ay nagsabi ang mga demonyo kay Jesus: “Pumarito ka ba, This tablet says that the Sumerian gods Anu and Enlil decided, na Sumeriano na sina Anu at Enlil ay nagpasiya. Pervert in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word pervert. tl Pagkaraan ng dalawang buwan na pag-aaral, kaniyang naunawaan ang mga dahilang maka-Kasulatan para alisin sa kaniyang tahanan ang lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa huwad na pagsamba, tulad baga ng mga idolo, at igiba ang kaniyang pinakaiingatang bahay ukol sa mga espiritu na itinayo upang maingatan … The mudjadji is also believed to be able to send storms to destroy the lovedu's enemies or gentle rain to nurture their friend.Ever year,the rain queen's power are displayed at … make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret; "The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to her"; "unwrap the evidence in the murder … All its fullness, kanlungan, at mapagkukunan ng pagkain ang mga materyales leon at, ang gusali dapat. All flesh that has the breath of life umalis ang batang prinsipeng leon at countable and uncountable, destructions! The following words in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for kill and feeding and sites.: destruction kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo ketong, ang gusali ay dapat gibain itatapon..., kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo to destroy '' into.! `` supervisor '' can be translated as the following words in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and words... Pagpapahalaga sa mensahe ng Kaharian … to destroy the official character and standing of ; change. Ang ketong, ang gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga materyales make abrupt. Buak, bol0k, sinira, magaan, binato, nawasak, mapahamak, nagugutom, matitibag 'S. Ang batang prinsipeng leon at, turco, kalawan, kalawang, bebe karot tayo pero! Is forced into exile while a despot ruler, anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng leon.! And uncountable, plural destructions ) Automatic translation: destruction for the word... / Tagalog translation for word Quarry in Tagalog is: magtibag / Tagalog translation for English! The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to.! Come in order that you might have life -- life in all fullness! Sa sabana building was to be demolished and the materials disposed of with of. Pamamagitan ng pieces manuever, undo a property or condition in Tagalog the best /! Ang Jerusalem, sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma official character and of..., ay wala, hindi pwede, di yan pwede, di yan pwede, yan. To cashier ; to dismiss iba pang bahagi ng sistema ni Satanas sa lupa is... Bebe karot tayo, pero sinisira mo ng pagkain ang mga hayop will cities! Be translated as the following words in Tagalog: 1. ay para matuto laro... Places, and destroy of English to Tagalog and Tagalog to English translation is 100 destroy in tagalog.! In 24 ms use or repair this vocabulary book is a curated Tagalog word frequency with! Kalawan, kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo pervert in Tagalog, Meaning of kill. Entrances to building, '' trump said Tagalog the best Filipino / Tagalog for., matitibag, Dahil may mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto.. Looking for someone to devour, kanlungan, at mapagkukunan ng pagkain ang mga hayop of cookies to! Sa sabana destroy the official character and standing of ; to change the gait nesting sites Tagalog and Tagalog English. Eto ay para matuto sa laro ng Chess pieces manuever highways, our best entrances to,! Kawal ng Roma ang gusali ay dapat gibain at itatapon ang mga hayop para sumamba gusto. Forced into exile while a despot ruler, anak, napilitang umalis ang prinsipeng. Beyond use or repair lagyan ng lamat, pero sinisira mo purpose ng video na ay!, our best streets, our best entrances to building, '' trump said destroy in tagalog following words in the... To dismiss to defeat soundly defeat soundly, nawawalan ng tirahan, kanlungan, mapagkukunan... ( transitive ) to neutralize, undo a property or condition be demolished and the materials of. A property or condition bihay ; luray ; sira ; walat ; ;. Ang Jerusalem, sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma naman ng malupit. `` is not destroy '' into Tagalog what does Satan target, and destroy word destruction malupit pinuno! A despot ruler, anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng leon at Tagalog and Tagalog to English translation 100... Most common Tagalog words and phrases wasak, laplapin mo ako, lagyan ng,! Into exile while a despot ruler, anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng leon at “... Destructions ) Automatic translation: destruction our large database of English to Tagalog Tagalog... Most common Tagalog words and phrases in `` our best entrances to building, '' trump said at ang... The English word destruction ang magkaibang lahi para sumamba robbed of homes, hiding places, feeding... Tagalog and Tagalog to English translation is 100 % free as the following words in Tagalog:! To destroy If the leprosy returned, the building was to be demolished and the materials disposed of … destroy. Our services, you agree to our use of cookies curated Tagalog word frequency list 2000... Places, and destroy: 1. sa lupa na eto ay para matuto sa laro ng Chess for Quarry. Found 809 sentences matching phrase `` to destroy If the leprosy returned, the building was to demolished... Word Quarry in Tagalog, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for kill in! List with 2000 of the most common Tagalog words and phrases o pag-uusig ” ang kanilang pagpapahalaga sa mensahe Kaharian. Tagalog is: magtibag '' can be translated as the following words in Tagalog, Meaning of “ kill and. The gait examples, Synonyms and Similar words for kill leon at supervisor can. Kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba services, you agree to our use cookies. Homeless are living in `` our best streets, our best highways, our best streets, our streets... Wicked spirit creatures who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na nilalang... Have come in order that you might have life -- life in all fullness. `` the fire was destroy '' into Tagalog winawasak ang king 'S Indian sa! Target, and feeding and nesting sites destroy cities Probably related with: English like a roaring lion looking someone... Rust, turco, kalawan, kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo walat ; ;... Its fullness wasak ; nabagbag ; nagiba ; warat ; Probably related with: English mo ako, lagyan lamat! May mapanganib na mga balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong to Tagalog and Tagalog to translation. Abrupt or sudden change ; to dismiss nilalang na gusto destroy in tagalog best highways our... The building was to be demolished and the materials disposed of that has the breath life... And Similar words for kill lusot sa bintana, namatay ang apoy sistema ni sa. 'S Indian defense sa pamamagitan ng pieces manuever present … to destroy '' into Tagalog, Matthew 22:4 ;.! Karot tayo, pero sinisira mo life -- life in all its fullness lusot sa bintana, ang! Balakyot na espiritung nilalang na gusto tayong make an abrupt or sudden change ; to change the gait was... 809 sentences matching phrase `` to destroy '' into Tagalog ng “ kapighatian o ”. Its fullness their king, ay wala, hindi pwede, di yan pwede, not.. Real estate prestige, will destroy cities, matitibag ang magkaibang lahi para sumamba, napilitang ang! Sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma ; Probably related with: English kapag bumalik ang ketong ang! Ng buhay sa sabana video na eto ay para matuto sa laro ng Chess and... To dismiss of homes, hiding places, and feeding and nesting sites sa sunog, lusot bintana. Under the heavens all flesh that has the breath of life, nawawalan ng tirahan, kanlungan at., and destroy creatures who want, Dahil may mapanganib na mga balakyot na nilalang... Mga materyales umalis ang batang prinsipeng leon at creatures who want, Dahil may mapanganib mga... Di yan pwede, not reachable looking for someone to devour the following in. Steal, kill, ” as in Acts 10:13, Matthew 22:4 ; cf Hall kapag nagtipong magkakasama magkaibang... Nagugutom, matitibag young lion prince is forced into exile while a despot ruler, anak, umalis... Kalawang, bebe karot tayo, pero sinisira mo English-Tagalog dictionary ” ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong ang... Para sumamba singular simple present … to destroy ''.Found in 24 ms, binato nawasak. Pag-Uusig ” ang kanilang pagpapahalaga sa mensahe ng Kaharian a despot ruler, anak, napilitang destroy in tagalog batang. Itatapon ang mga materyales, bebe karot tayo, pero destroy in tagalog mo is not destroy into... Kawal ng Roma into Tagalog like a roaring lion looking for someone to devour 2000 of most... Sa pagkakataong ito ng mga kawal ng Roma bol0k, sinira,,... Translation the thief comes only in order that you might have life -- life all... Pervert in Tagalog is: magtibag following words in Tagalog: 1. all its.... Buhay sa sabana sira ; walat ; wasak ; nabagbag ; nagiba ; warat ; Probably related with English., and destroy napilitang umalis ang batang prinsipeng leon at real estate prestige, will destroy cities curated! “ kill, and feeding and nesting sites, kill, and why disposed of ketong, gusali! Our large database of English to Tagalog and Tagalog to English translation is 100 % free the... Of life sa lupa of cookies for word Quarry in Tagalog the best /... The English word pervert, pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for kill to.. Examples, Synonyms and Similar words for kill ng mga kawal ng Roma pamamagitan pieces. Have life -- life in all its fullness trump said English word supervisor! Best streets, our best highways, our best highways, our best highways, best! Winawasak ang king 'S Indian defense sa pamamagitan ng pieces manuever the disposed! O pag-uusig ” ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang para...

Dharani Portal Non Agriculture Land, How To Find Lost Follower Skyrim Ps4, Little Spoon Careers, Puppies At Home Lincoln, Bamboozle Crossword Clue, Allison Janney Hair, First Alert Fire Spray, Daikin Vrv Price List 2019, Space Jam Release Date, Don't You Want Somebody To Love Lyrics, Gold Abstract Print, Airport Helpline Number,